Ảnh hưởng của HPMC lên vữa tự san lấp mặt bằng.

Ảnh hưởng của HPMC lên vữa tự san lấp mặt bằng
May 04, 2017

Vữa tự cân bằng có thể phụ thuộc vào trọng lượng để tạo thành nền móng mịn và vững chắc trên bề mặt để liên kết với các vật liệu khác, và nó có thể được sử dụng rộng rãi trong các cơ sở công cộng lớn. Do đó, độ linh động cao là một tính năng nổi bật của ứng dụng này. Hơn nữa, vữa tự cân bằng phải giữ nước tốt hơn và có độ kết dính cao hơn, không bị phân chia và hiện tượng chảy máu.

Nói chung, đòi hỏi chất lỏng tốt hơn trong vữa tự san bằng, nhưng độ mịn thực tế của vữa xi măng chỉ là 10-12cm. Nhựa cellulose, đặc biệt là loại sơn xây dựng HPMC (Hydroxypropyl methyl cellulose), được sử dụng làm phụ gia chính có vai trò quan trọng trong ứng dụng này và có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của vữa, như tính nhất quán, tính khả thi, giữ nước và hiệu suất dính.

Levelling.jpgTimber_Floor_Leveller_Application_800x600.jpg

1. Tính lưu động

Tính lưu động là một trong những chỉ số hàng đầu đánh giá tính chất vữa tự san bằng. Chúng tôi có thể cải thiện sự lưu thông của vữa bằng cách điều chỉnh lượng xenlulo theo tiền đề đảm bảo thành phần của vữa. Tuy nhiên, liều HPMC cao hơn có thể làm giảm tính lưu thông, do đó liều HPMC được cho là được kiểm soát trong phạm vi thích hợp.


2. Lưu giữ nước

Duy trì nước là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá sự ổn định nội tại của vữa xi măng tươi. Để làm cho chất hydrat gel hoàn toàn, một lượng HPMC thích hợp có thể duy trì độ ẩm của vữa trong một khoảng thời gian. Nói chung, việc giữ nước vữa sẽ trở nên tốt hơn khi tăng liều HPMC. Việc giữ nước HPMC có thể ngăn không cho chất nền hấp thụ độ ẩm quá mức và tránh làm bay hơi, có thể cung cấp độ hydrat hoá cho xi măng với độ ẩm đủ. Ngoài ra, độ nhớt của HPMC có ảnh hưởng đáng kể đến tính chất giữ nước của vữa xi măng, độ nhớt càng cao thì việc giữ nước càng tốt. Độ nhớt 400mpa.s được sử dụng rộng rãi trong vữa tự san bằng để cải thiện tính chất san lấp mặt bằng và đầm chặt.


3. Độ bám dính

Cellulose có ảnh hưởng lớn đến tính bám dính của vữa. Lượng thuốc thích hợp của HPMC được thêm vào vữa xi măng để tăng tính dẻo và tính linh hoạt của vữa và làm cho độ cứng giữa vữa và chất nền giảm, có thể làm giảm tính chất trượt để tăng cường độ liên kết đến một mức độ nào đó.

2017-10-28